Projekt

Lika rätt till körkort

”Lika rätt till körkort” är ett projekt som går ut på att hjälpa funktionshindrade ungdomar att ta körkort och få hjälp med en anpassad bil. Resultatet av projekt visar att nästan alla funktionshindrade ungdomar vill ta körkort och skaffa sig bil, många vittnar om att det har väldigt stor betydelse när det gäller deras oberoende och självständighet i vardagslivet och att det är både en möjlighet och en förutsättning för att kunna skaffa sig ett arbete.

Klicka på länken för att läsa rapporten som PDF-fil: Slutrapport
Projektet har finansierats av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning och Länsstyrelsen.