Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning

Innovativa produkter och tekniskt försprång

Sverige ligger långt framme internationellt när det gäller hjälpmedel för funktionshindrade. Det har konstaterats av bland annat Exportrådet och Hjälpmedelsinstitutet. Man har fastställt att våra svenska produkter är innovativa och har ett tekniskt försprång jämfört med andra lösningar på exempelvis den nordamerikanska marknaden.

Just nu arbetar BSF på en kodex som fastlägger de krav man kan ställa på ett nationellt bilanpassningsföretag, t.ex. avseende kvalitetssäkring, kompetensutveckling, kundansvar och miljömedvetenhet.

På längre sikt verkar BSF således för att etablera produkter och lösningar avsedda för anpassning av bilar som en ny stark och framgångsrik svensk exportbransch.